Victory Boogie Woogietunnel
Doelstelling

Het principe “first time right” geldt elke dag. Daarom is mijn doel om projecten eenvoudig te houden en meer te focussen op kwaliteit van het integrale systeem in plaats van maximaliseren op details in combinatie met een opdeling in subcontracten zonder volledige systeemarchitectuur.

Ondanks de tendens van een meer complexe samenleving, geloof ik in uniformiteit en betrouwbaarheid. Samen met de opdrachtgever wil me de komende jaren daar nog meer op richten. Beschikbaarheid en onderhoudbaarheid van de systemen worden daarmee efficienter. Dus ook het daaraan gekoppelde financiële aspect en continuïteit van de organisaties. Komende jaren liggen er op dat gebied nog grote uitdagingen, die ik zeker aan zal gaan.
Visie

Projecten hebben een gedegen planning nodig, waarbij vanuit ervaring de juiste doorlooptijden gehanteerd dienen te zijn met voldoende detailniveau. Door mijn kennis van verschillende disciplines heb ik de mogelijkheid om zo'n planning op verschillende levels op te stellen. In samenhang met een vroegtijdige eisenanalyse en het geven van presentaties/ toelichtingen op processen aan opdrachtgever/ stakeholders zorg je ervoor dat iedereen inhoudelijk begrip vormt hoe het project gaat verlopen. Dit geeft draagvlak aan de verwachtingen en interpretaties van het project. Zoals vaker gebleken vormt dit de basis van het succes. Daar ga ik voor.

Missie

Elk project dient te worden gerealiseerd conform de gestelde eisen, budget, tijd en op veilige wijze. Dat blijft het speerpunt van projectmanagement. Omdat de weg er naartoe afwijkend kan zijn qua verwachtingen, is het essentieel om direct bij aanvang de eisen en de daaruit eventuele afgeleide eisen te bespreken met de klant. Tevens is de informatie vanuit de tenderfase belangrijk om de gedachten van partijen te begrijpen. Gedetailleerde gesprekken in de initialisatiefase zijn bepalend voor het succes en staan hoog op mijn actielijst.

Copyright PM@Riemens 2021